Studeren is een dure zaak. Niet alleen de studiekosten maar ook je kamer en zorgverzekering moet worden betaald, niet te spreken van de terug te betalen studiefinanciering!

Al vormt de zorgverzekering voor veel Nederlanders een van de grootste vaste lasten, dit hoeft voor studenten niet het geval te zijn. In dit artikel, geschreven door JongerenZorgverzekering.nl, lichten we enkele zaken uit zodat je zo min mogelijk kwijt bent aan je zorgverzekering.

Verplicht verzekerd

De zorgverzekering is iets waar je niet onder uit komt. Het is wettelijk vastgelegd dat elke Nederlandse ingezetene verplicht dient te beschikken over een zorgverzekering op straffe van boete. Deze wettelijke verplichting geldt voor de basisverzekering, niet voor aanvullende verzekeringen.

De inhoud van de basisverzekering is ook wettelijk vastgelegd en qua dekkingen voor elke zorgverzekeraar gelijk. Alleen het niveau van klantenservice en vrije keuze wat betreft behandeling verschilt. Door te kiezen voor een basisverzekering zonder vrije keuze, waarbij bij ziekte de zorgverzekeraar de behandelaar aanwijst, kan flink worden bespaard. Wanneer je geen terugkerende ziektekosten hebt kan dit een eenvoudige besparing opleveren.

Het eigen risico

Aan de basisverzekering is een eigen risico gekoppeld. De eerstgemaakte zorgkosten ter hoogte van het eigen risico moet je uit eigen zak betalen. Het is mogelijk om het voor 2016 verplichte (minimale) eigen risico van 385 euro met 500 euro te verhogen naar 885 euro. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie van de basisverzekering uit zal vallen. Een hoog eigen risico betekent wel dat je flink zelf zult moeten betalen mocht je onverhoopt flink zorgkosten maken.

Zorgtoeslag

Om je lasten te verlichten kun je zorgtoeslag aanvragen. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het toegekend krijgen van zorgtoeslag waar vrijwel elke Nederlandse student aan voldoet; je dient 18 jaar of ouder te zijn, niet te veel verdienen en over een Nederlandse zorgverzekering te beschikken. De zorgtoeslag kan een aardig verschil in kosten betekenen, de maandelijkse toeslag voor 2016 is nog niet bekend maar wordt verwacht rond de 84 euro uit te komen.