Passion of Music, Part one

‘I’m not a musician and I play music. It’s a weird thing’ Men kan wel stellen dat muziek mij de afgelopen vier/vijf jaar beheerst heeft en dat nu nog steeds doet. Studie, familie/vrienden, kerk, competitieve denkspelletjes (door de niet-ingewijden games genoemd) en...