Reünie

Heeft u de uitnodiging niet ontvangen en bent u reünist of oud-lid der GSVA ‘Petrus Plancius’, bekijk dan hier de uitnodiging!

Via onderstaand formulier kunt u zich opgeven voor de reünie van de GSVA ‘Petrus Plancius’, 24 mei 2014 vanaf ongeveer 16:00. De reünie wordt georganiseerd als onderdeel van het 9e lustrum der GSVA. Wij hopen u deze zaterdag te mogen begroeten!

Indien u deelneemt aan het diner verzoeken wij u het bedrag van € 35 over te maken naar rekening 2847711 tnv GSVA Petrus Plancius o.v.v. reünie 2014. Hiervoor krijgt u het diner en enkele consumptiebonnen.

In het formulier hebt u ook de mogelijkheid om uw vereniging structureel te gaan steunen. Wij willen in de komende jaren de activiteiten voor reünisten verder uitbreiden en hebben hiervoor financiële middelen nodig. Denkt u hierbij aan een steunzoolabonnement, jaarlijkse reünistenborrels en meer. Indien u de vereniging en uw reünistcontacten een warm hart toe draagt en ons hierin wilt steunen zijn wij u zeer dankbaar.

Uw gegevens

Uw naam *
E-mail *
Jaargroep *
Type lid *
Aanwezig bij: Koffie 16:00-18:00
Diner 18:00-20:00
Borrel 20:00-22:00
Jaarlijkse gift:
Rekeningnummer gift:

Overige opmerkingen (over bijvoorbeeld dieet/betaling)